درخواست رفع ممنوع از فروش اشخاص حقیقی- حقوقی

درخواست رفع ممنوع از فروش اشخاص حقیقی- حقوقی

درخواست رفع ممنوع از فروش اشخاص حقیقی- حقوقی

۲۹ آذر ۱۳۹۹

اشخاص حقیقی و حقوقی که در 2 سال گذشته فروش نداشته باشند و ارزش ریالی سبد آنها بالای000/000/ 500 ریال باشد،جهت جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از کد معاملاتی ایشان ممنوع از فروش می گردند.

روش ثبت درخواست رفع ممنوع از فروش اشخاص حقیقی و حقوقی


پست های مشابه