آموزش

کامودیتی چیست؟

۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۵ بیشتر

مقاله

اوراق قرضه

۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۵:۲۹ بیشتر

دوره های آموزشی

کدال  خوانی در بورس

مدرس: دلیر شیرعلی

مدت دوره:8 ساعت

۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۷ بیشتر

دوره های آموزشی

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

مدرس: المیرا تومرایی

مدت دوره: 10 ساعت

۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۹ بیشتر

دوره های آموزشی

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری

۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۱ بیشتر

برگزاری دوره های آموزشی

اشخاص حقیقی و حقوقی که در 2 سال گذشته فروش نداشته باشند و ارزش ریالی سبد آنها بالای000/000/ 500 ریال باشد،جهت جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از کد معاملاتی ایشان ممنوع از فروش می گردند.

۲۹ آذر ۱۳۹۹ | ۰۲:۰۰ بیشتر

درخواست رفع ممنوع از فروش اشخاص حقیقی- حقوقی