ومهان پیروز یک مزایده استراتژیک

ومهان پیروز یک مزایده استراتژیک

ومهان پیروز یک مزایده استراتژیک

۱۰ آبان ۱۴۰۱

گروه مالی مهر آیندگان با خرید بلوک 20 درصدی "وسپهر"، تامین سرمایه سپهر را به قبضه مدیریتی خود درآورد.

در مزایده بلوک 20 درصدی شرکت تامین سرمایه سپهر که از طرف بانک سرمایه به مزایده گذاشته شده بود، گروه توسعه مالی مهر آیندگان پیروز این مزایده شد. ومهان این بلوک  را به مبلغ 2300 میلیارد تومان خریداری کرد و اکنون  سهامدار 51 درصدی این تامین سرمایه شده است. به عبارتی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان در حال حاضر به دومین نهاد غیربانکی فعال در صنعت تامین سرمایه تبدیل شده است (بعد از تامین اجتماعی که سهامدار عمده تامین سرمایه امین است).

خرید این بلوک مدیریتی و استراتژیک توسط گروه مالی مهرآیندگان می تواند مسیر این گروه مالی به منظور تامین مالی برای صنعت نفت و پتروشیمی را هموار کرده و نقش بسزایی در توسعه صنعت پتروشیمی داشته باشد. از طرفی رشد صنعت خدمات مالی و بانکداری سرمایه گذاری در دهه اخیر در ایران سبب توسعه سریع تامین سرمایه در اقتصاد کشور شده است. بطوریکه رشد و جهش بازار اوراق درآمد ثابت در بازار سرمایه در دو سال اخیر نیز مرهون خدمات شرکت های تامین سرمایه بوده است. انتظار می رود  این مسیر پیوسته و ادامه دار بوده و در آینده نظام تامین مالی در اقتصاد ایران از بانک محوری به بازار محوری توسعه یابد، لذا درآمدهای پایداری در صنعت تامین سرمایه متصور خواهد بود.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان نیز علاوه بر پرتفوی بورسی، طیف متنوعی از سرمایه گذاری در صنعت مالی؛ شامل لیزینگ، کارگزاری و تامین سرمایه را در پرتفوی غیر بورسی خود دارد. همانطور که اشاره شد این موضوع می تواند سبب توسعه فعالیت های گروه مالی مهر آیندگان شده و با ایجاد زنجیره تامین بخش مالی، به تامین مالی بخش تولیدی در صنعت بزرگ و استراتژیک نفت، پالایش و پتروشیمی کمک ویژه ای نماید، و به دنبال آن  می توان شاهد توسعه صنعت پایین دستی پتروشیمی در کشور بود.


پست های مشابه