طرح فروش اوراق بهادار به مردم با پشتوانه نفت

طرح فروش اوراق بهادار به مردم با پشتوانه نفت

طرح فروش اوراق بهادار به مردم با پشتوانه نفت

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت ملی نفت:شیوه جدیدی را برای سرمایه‌گذاری مردم و ایجاد پس‌انداز و دارایی برای مردم ایجاد می‌کنیم.
 

برنامه ریزی های صورت گرفته در این طرح بشکلی است که، مردم بتوانند با دارایی خودشان، اوراق بهادار با پشتوانه نفت خریداری کنند،

جزئیات این طرح در آینده‌ای نزدیک اعلام می‌ گردد.


پست های مشابه