تغییر مدیریت در شرکت کارگزاری خبرگان سهام

تغییر مدیریت در شرکت کارگزاری خبرگان سهام

تغییر مدیریت در شرکت کارگزاری خبرگان سهام

۲۱ فروردین ۱۴۰۱

آقای ناصرآقاجانی به عنوان مدیر عامل کارگزاری خبرگان سهام انتخاب شد

طی آخرین تحولات مدیریتی رخ داده در شرکت کارگزاری خبرگان سهام، ناصرآقاجانی به عنوان مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام تعیین گردیده که پیش از این سیروان امینی به مدت دوسال عهده دار این سمت بود.

آقای آقاجانی از فعالان قدیمی در بازار سرمایه می باشد که در کارنامه خود سابقه قائم مقامی و مدیرعاملی شرکت های چون کارگزاری بانک صنعت و معدن ، بانک پاسارگاد، اردیبهشت ایرانیان  وهمچنین معاونت مالی و اداری سرمایه گذاری توسعه ملی را دارا می باشد.

تاسیس شرکت خبرگان سهام در بهمن سال 1373 می باشد که سهام دار صد درصدی آن ، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه صنعت نفت می باشد؛ که در طی سال گذشته کلیه معاملات شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت را انجام داده است. شرکا خبرگان سهام عهده ار مدیریت دو صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی خبرگان اهداف می باشد.


پست های مشابه