توقف نماد ۵ شرکت بورسی و فرابورسی و شروع بازارگردانی یک سهم

توقف نماد ۵ شرکت بورسی و فرابورسی و شروع بازارگردانی یک سهم

توقف نماد ۵ شرکت بورسی و فرابورسی و شروع بازارگردانی یک سهم

۸ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیش از آغاز معاملات امروز بازار سهام ، نماد شرکت های داروسازی زاگرس فارمد پارس برای یک ساعت ، حمل و نقل پتروشیمی برای یک روز ، نساجی بروجرد و مس افق کرمان برای دو روز کاری بسته شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیش از آغاز معاملات امروز بازار سهام ، نماد شرکت های داروسازی زاگرس فارمد پارس برای یک ساعت ، حمل و نقل پتروشیمی برای یک روز ، نساجی بروجرد و مس افق کرمان برای دو روز کاری بسته شد.

همچنین بازارگردانی سهام شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو طبق دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو زرد بازار پایه فرابورس و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از امروز آغاز شد. 


پست های مشابه