برنامه افزایش سرمایه ۳۴۸ درصدی بانک فرابورسی از سه محل

برنامه افزایش سرمایه ۳۴۸ درصدی بانک فرابورسی از سه محل

برنامه افزایش سرمایه ۳۴۸ درصدی بانک فرابورسی از سه محل

۸ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک سامان از برنامه افزایش سرمایه 348 درصدی از سه محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک سامان از برنامه افزایش سرمایه 348 درصدی از سه محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

براین اساس، "سامان" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 1.15 به 5.15 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بانک حاضر در تابلو زرد بازار پایه از سه محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و تجدید ارزیابی اعمال و صرف بهبود ساختار مالی خواهد شد.


پست های مشابه