اخبار

ثبت بزرگترین معامله تاریخ بورس تهران در کارگزاری خبرگان سهام

 

گام بلند گروه اقتصادی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت برای تامین منابع پایدار

جناب آقای عبدالحسین بیات رئیس هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت گفت: با هدف توسعه منابع پایدار برای صندوق ها، بلوک 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس خریداری شد. همچنین وی افزود در تلاش هستیم با رویکرد بنگاه اقتصادی منابع ورودی صندوق ها را از محل های پایدار افزایش دهیم

بیشتر

ثبت بزرگترین معامله تاریخ بورس تهران در کارگزاری خبرگان سهام