اخبار

مدیرعامل شرکت ملی نفت:شیوه جدیدی را برای سرمایه‌گذاری مردم و ایجاد پس‌انداز و دارایی برای مردم ایجاد می‌کنیم.
 

بیشتر

طرح فروش اوراق بهادار به مردم با پشتوانه نفت