کارمزد معاملات قراردادهای آتی

کارمزد معاملات قراردادهای آتی

 

کالا نوع کارمزد (بر اساس ارزش هر قرارداد)
کارگزار بورس کالا حق نظارت جمع
زعفران خریدار 0/0004 0/0002 0/00008 0/00068
فروشنده 0/0004 0/0002 0/00008 0/00068
زیره خریدار 0/0004 0/0002 0/00008 0/00068
فروشنده 0/0004 0/0002 0/00008 0/00068
پسته خریدار 0/0004 0/0002 - 0/0006
فروشنده 0/0004 0/0002 - 0/0006

 

 

آخرین بروزرسانی: ۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۸


کارمزد تسویه و تحویل

 

  حق نظارت سازمان
کارگزار 0/0004 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه
بورس کالا 0/001 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه
حق نظارت سازمان -
جمع 0/0014 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه

آخرین بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۶