لیست اوراق سلف

شرکت عرضه کننده دارایی پایه نماد مبلغ انتشار
(میلیارد ریال)
تاریخ انتشار نرخ
اختیار فروش
نرخ
اختیار خرید
نرخ
بازارگردانی
بازارگردان و
متعهد پذیره‌ نویس


فولاد مبارکه اصفهان
 

               

صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد
 
               

صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد
 
               

فولاد کاوه جنوب کیش
 
               

 

آخرین بروزرسانی: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۰