لیست صندوقها

نام نوع نماد متولی مدیر بازارگردان تعهدات بازارگردان حسابرس وب سایت اساسنامه امیدنامه
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه
طلای لوتوس
طلا طلا موسسه حسابرسی بهراد مشار شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

1-دامنه مظنه:4 درصد
2-حداقل سفارش انباشته:10000
3-حداقل معاملات روزانه :500000

موسسه حسابرسی بیات رایان لینک دریافت فایل دریافت فایل
صندوق سرمایه گذاری زرافشان
امید ایرانیان
طلا زر موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین شرکت تامین سرمایه امید شرکت تامین سرمایه امید

    1-دامنه مظنه:5 درصد
2-حداقل سفارش انباشته:50000
3-حداقل معاملات روزانه :100000

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان لینک دریافت فایل دریافت فایل
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر سکه طلای کیان
طلا گوهر شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان گروه مالی گسترش سرمایه کیان

1-دامنه مظنه:5 درصد
2-حداقل سفارش انباشته:100000
3-حداقل معاملات روزانه :50000

موسسه حسابرسی بیات رایان لینک دریافت فایل دریافت فایل
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر سکه طلای مفید
طلا عیار موسسه حسابرسی رازدار شرکت سبدگردان انتخاب مفید گروه خدمات بازار سرمایه مفید

1-دامنه مظنه:5 درصد
2-حداقل سفارش انباشته:100000
3-حداقل معاملات روزانه :50000

موسسه حسابرسی رهبین لینک دریافت فایل دریافت فایل

 

آخرین بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۱