قراداد آتی و اختیار معامله را با خبرگان سهام تجربه کنید.

بازار مشتقه

سامانه معاملات ایجاد حساب کاربری

بازار مشتقه

بازار مشتقه جدیدترین زیر مجموعه بازار بورس کالا است. بازاری که با توجه به نیازهای بازار و ماهیت خاص برخی کالاها به وجود آمده است. این بازار با کمک اوراق مشتقه، سبک جدیدی از بازار را شکل داده و طیف جدیدی از سرمایه داران را وارد بازار کرده است. اوراق مشتقه بورس کالا شامل «قراردادهای آتی» و «قراردادهای اختیار معامله» می‌شوند. روش کار بازار مشتقه به این صورت است که در ابتدا یک دارایی مشخص به عنوان دارایی پایه معرفی شده و قراردادها روی آن منتشر و تعریف می‌شوند. محصولات ارزشمند کشاورزی مثل زعفران، پسته و زیره، فراورده‌های نفتی، انواع فلزات و سکه، همگی می‌توانند به عنوان یک دارایی پایه انتخاب شوند. بازار مشتقه طیف وسیعی از افراد را به سرمایه‌گذاران خرد تبدیل خواهد کرد. دو قرارداد تعریف شده در بازار مشتقه شامل مزایای قابل توجهی می‌شوند؛ مزایایی از جمله پوشش دادن ریسک، امکان خرید و فروش استقراضی دارایی‌ها و همچنین تضمین معاملات به وسیله اتاق پایاپای بورس.


قرارداد آتی

قرارداد آتی» قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین. مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل, طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد و برای اینکه هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی باید این وجه تضمین اولیه را تعدیل کنند.


اختیار معامله

اختیار معامله شامل دو نوع قرارداد اختیار معامله خرید ( Call Option ) و اختیار معامله فروش ( Put Option ) م یباشد که در این بروشور آموزشی به اختصار “کال” به جای اختیار معامله خرید و“پوت” به جای اختیار معامله فروش استفاده خواهد شد.


مراجعه مشتری به کارگزار
01
ارائه مدارک و تکمیل فرم های مربوطه
02
ثبت نام مشتری حقیقی
03
تکمیل مدارک و ارسال به بورس کالا
04
صدور کد معاملاتی و نام کاربری و رمز عبور مشتری
05
فرآیند ثبت نام و کدگیری

مدارک مورد نیاز جهت صدور کد مشتریان بازار مشتقه

مشتریان حقیقی

1- اصل فرم درخواست کد با تائیدیه بانک مربوطه و کارگزار
2- کپی برابر اصل شده پشت و روی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه
3- فرم معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری
4- اقرار نامه و بیانیه ریسک معاملات فراردادهای آتی

مشتریان حقوقی

1- اصل فرم درخواست کد با تائیدیه بانک مربوطه و کارگزار
2- کپی برابر اصل شده پشت و روی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل، تمام اعضای هیات مدیره و نماینده شرکت
3- فرم مشخصات نماینده
3- فرم معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری
4- اقرار نامه و بیانیه ریسک معاملات فراردادهای آتی
5- آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت که در آن سرمایه ثبتی شرکت درج شده باشد
6- اساسنامه

سوالات متداول

ابزار مشتقه چیست؟

ابزار مشتقه ) Derivative Contract (، به قرار دادی بین دو یا چند طرف گفته می شود که ارزش آن، به یک دارایی مالی توافق شده )دارایی پایه( وابسته است. این قرار داد ها ، ارزش مستقلی ندارند و ارزش آن ها از عملکرد دارایی پایه مشتق می شود.

انواع ابزار های مشتقه چیست؟

1) قرار داد های آتی (Future Contract) : به قرار داد هایی که فروشنده موظف است در زمان مشخصی مقدار معینی از کالا ی توافق شده را به همان قیمتی که در هنگام عقد قرار داد ذکر کرده، بفروشد. طرف دیگر معامله نیز موظف به خریداری کالا ی توافق شده در زمان مشخص و به همان قیمت خواهد بود.


2) قرار داد های اختیار معامله (Options) : قرار داد های اختیار معامله به قرار داد های دو طرفه ای گفته می شود که طی آن، خریدار قرار داد، حق دارد که مقدار مشخصی از دارایی ذکر شده در قرار داد را با نرخی مشخص در زمانی معین بخرد یا به فروش بگذارد. این قرار داد نیز در آینده عملی می شود. یعنی خریدار و فروشنده، توافق می کنند که در آینده معامله ای انجام دهند.

فرآیند انجام معاملات مشتقه در بورس کالا چیست؟

1- مراجعه مشتری به کارگزاری جهت ثبت نام و گرفتن کد معاملاتی مشتقه کالا 
2- افتتاح حساب عملیاتی در اختیار بورس کالا در بانک معرفی شده از سوی بورس و دریافت کد معاملاتی
3- درخواست خرید یا فروش یکی از قراردادهای مشتقه (آتی یا اختیار معامله) و اتخاذ یکی از موقعیت های خرید یا فروش
4- انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت معاملاتی اتخاذ شده و یا اتخاذ موقعیت جدید

ساعات و روزهای معاملاتی بازار مشتقه

شنبه تا چهارشنبه 10 لغایت 17
پنج شنبه 10 لغایت 16