آنالیز محصولات

زعفران نگین سال98

مشخصات کیفی زعفران نگین قابل معامله در بازار گواهی سپرده بورس کالاي ایران سر رسید 98

آنالیز محصول زعفران

زعفران نگین سال 99

مشخصات کیفی زعفران نگین قابل معامله در بازار گواهی سپرده بورس کالاي ایران سر رسید 99

زعفران نگین سال 99

پسته فندقی 30-28

مشخصات پسته طبیعی خشک خندان فندقی 30-28

پسته خندان فندقی 30-28

پسته فندقی 32-30

مشخصات پسته طبیعی خشک خندان فندقی 32-30

پسته خندان فندقی 32-30

امیدنامه سکه

امیدنامه قرارداد اختیار معامله سکه طلا

امیدنامه سکه

زیره سبز

مشخصات کیفی محصول زیره سبز درجه یک برای معاملات گواهی سپرده کالایی زیره سبز بورس کالای ایران

زیره سبز