مدیران خبرگان سهام

اعضای هیئت مدیره

سید محسن حسینی خلیلی

رئیس هیئت مدیره

ناصر آقاجانی

مدیر عامل

مجید شهسواری

عضو هیئت مدیره

المیرا نجف تومرایی

عضو هیئت مدیره

اسامه آیت الهی

عضو هیئت مدیره

منصور محمدطاهری

معاونت مالی و اداری

مدیران

سمیه عودباشی

معاملات آنلاین

ماریا علیزاده

پذیرش

معصومه غلامی

بورس کالا

فرزاد زمانی

بورس انرژی

علی اقدسی طارانی

مالی

ساسان گشتی خواه

اداری و پشتیبانی

منصورمحمد طاهری

معاونت مالی و اداری

محسو مقامی

حسابرسی داخلی

رضا بختیاری

فناوری اطلاعات